fbpx
Search and Hit Enter

Angel Comes.

我的翅膀藏在一個需要鎖匙打開的夏天
只有真心才看的見

我厭倦但是必須頂著光環走路
人們需要透過我得到希望
然而在那個只屬於我的私密空間裡面
我信仰愛情

每個人都希望,生命裡能夠出現天使
可是親愛的,你知道天使的壽命有多長麼
你能接受天使也像凡人一樣
有大量並敏感的喜怒哀樂麼

天使還想知道
當祂現身的時候
你會否珍惜祂如你夢中所想

相信,祂就存在

2002/10/8 上午 12:37:29

No Comments

〓留言吧|Leave something