Search and Hit Enter

▎Let us be

讓我因狂喜而流淚,讓我因愛而心碎,
你可以什麼也不管,只要給我愛情。

 


我在你的懷裡哭泣


我在你的肩上微笑


我在你枕邊呻吟

你可以什麼也不說
什麼也不問
什麼也不管

你只要
給我
愛情

 


我因狂喜而流淚


我因愛而心碎


你的身體在我的身體裡

你可以什麼也不說
什麼也不問
什麼也不管

你只要

給我

愛情

 

Let me be your secret,
Let us be the one.

 

 

No Comments

〓留言吧|Leave something